"ביקור הטווס"

75 cm * 50 cm 1600 שח ציור משותף עם גלעד וקסלר